Webbinstitutet

Esbo Arbis har ett eget webbinstitut som både fungerar som en inlärningsplattform och en informationskanal. Det finns två huvudsidor i webbinstitutet, en för studerande och en för personal.

Studerande

Under sidan för studerande finns kurser, allmän information och t.ex. olika utställningar.

Studerande kan skapa egna inloggningskoder på framsidan.

Personal

Under personalsidan finns allmän viktig information, olika blanketter och instruktioner.

Timlärare skapar inloggningskoder på framsidan på samma sätt som studerande. Därefter är det viktigt att meddela den egna planeringsansvariga läraren så att hen kan ge tillgång till personalsidan.

Webbinstitutet uppdateras som bäst men fungerar fint, välkommen att ta en titt!

Till Webbinstitutet

Webbinstitutet-webbplatsens tillgänglighetsutlåtande kan du ladda ned här (docx, 231 Kt). Översättning till svenska och engelska kommer inom kort.