Projekt och samarbeten

Hållbar utveckling

Esbo Arbis har i många år arbetat systematiskt med att främja hållbar utveckling i vår verksamhet och i vårt kursutbud. I januari 2018 blev Esbo Arbis beviljat Okka-stiftelsens certifikat för hållbar utveckling som första svenskspråkiga läroanstalt i Finland.

Den hållbara utvecklingen genomsyrar hela vår verksamhet både ifråga om social- och kulturell hållbarhet samt ifråga om ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. Under läsåret 2016-2017 har vi valt att utveckla följande teman: förebyggande och återvinning av avfall, fri bildning på svenska som en del av Svenska bildningstjänster och välmående hos personal och studerande. Programmet för hållbar utveckling kan läsas här:

Arbis program för hållbar utveckling (pdf, 88 Kt)

Kvalitets- och utvecklingsprojekt 2015-2018

Esbo Arbis beviljades under åren 2015-2018 medel av Utbildningsstyrelsen för att utarbeta en kostnadseffektiv och kvalitativ struktur för Esbo Arbis som från och med 1.1.2015 blev en del av Svenska bildningstjänster. Under projektet skapades bland annat en organisationsmodell, uppdaterade processbeskrivningar, ett nytt kvalitetssystem och en läroplan. Därtill utarbetades en marknadsföringsplan, en likabehandlings- och jämställdhetsplan samt en långsiktig utvecklingsplan. En fortsatt certifiering för hållbar utveckling var också ett av projektets mål.

Livslångt lärande

Esbo Arbis startade utvecklingsprojektet ”Ett livslångt lärande främjar studerandes livskvalitet och möjliggör en hållbarutveckling samt jämlikhet för individen” år 2010. Under 2012 fortsatte projektet med att främja hälsa, främja social sammanhörighet bland seniorerna, hållbar livsstil. Kurser i modulform fortsatte också år 2012. Studeranden kunde välja korta kurser inom bildkonst för att pröva olika konstformer till billigt kurspris. Kurserna planerades som farledsstudier där man kan utveckla sitt konstskapande efter egna önskemål och möjligheter. Kurserna planerades delvis som Moodlekurser inom Esbo Arbis webbinstitut. Dessutom ordnades kurser i trädgårdsplanering i modulform.

Samarbete

Esbo Arbis samarbetar liksom tidigare år med stadens skolor. I Mattlidens skola och Vindängens skola ordnas det klubbverksamhet.  Kurser ordnas även i Folkhälsans hus i Vindängen, Hagalund. Kurserna ordnas både i samservicens utrymmen och i Folkhälsans egna utrymmen.