Förskoleundervisning

Alla barn ska delta i avgiftsfri förskoleundervisning året innan läroplikten börjar. I förskolan ges barnet förutsättningar att växa, utvecklas och lära. Förskolan ska ge barnet positiva inlärningsupplevelser, möjligheter till mångsidigt umgänge med jämnåriga och förstärka självförtroendet. Förskoleundervisningens innehåll bestäms av de nationella läroplansgrunderna och den kommunala läroplanen (pdf, 311 Kt).

Varje barn i förskolan har en egen plan för sitt lärande. Planen stöder personalen i planeringen och genomförandet av förskoleundervisningen. Du har möjlighet att ta del av planen vid ett föräldrasamtal i början av höstterminen.

Anmälan till förskolan sker i januari. Läs mera på sidan Anmälan till förskolan. Barnets närförskola bestäms enligt barnets hemadress. Förskolans elevupptagningsområde (välj områdessökning) är det samma som för skolornas årskurser 1-6.