Anmälan till förskolan

Anmälning till den avgiftsfria förskoleundervisningen för läsåret 2020-2021 sker 8-20.1.2020.  Anmälan görs genom att fylla en elektronisk blankett som du hittar du här. Webbtjänsten kräver identifikation via suomi.fi-tjänsten och till det behöver du bankkoder eller mobilcertifikat. Anmälningsblanketten fungerar endast med nyare webbläsare, till exempel Chrome eller Safari. Anmälningsblanketten fungerar inte med Internet Explorer. 

Besluten om förskoleplats skickas via suomi.fi-meddelanden om du har tagit meddelandetjänsten i bruk innan anmälning. Suomi.fi-meddelanden kan du ta i bruk här: suomi.fi-meddelanden. Om du inte har tjänsten i bruk skickas besluten per post.

I första hand behandlas endast de ansökningar som kommit in under anmälningstiden. Ansökningar tas emot även efter ansökningstiden.

Om du inte har bankkoder eller mobilcertifikat kan du skicka in en pappersansökan. Pappersansökan hittar du på sidan Blanketter.

Välkommen till förskolan -infobrevet skickas i början av januari 2020 hem till alla barn i Esbo som är födda 2014. Information om förskoleanmälan får du på våra webbsidor samt i infobroschyren Välkommen till förskolan 2020 (pdf, 349 Kt).

Förskoleplatser våren 2020

Om ditt barn är i behov av en förskoleplats under våren 2020 ska ansökan göras med en pappersblankett. Blanketten ”Ansökan till den avgiftsfria förskolan och om plats inom småbarnspedagogisk verksamhet 2019-2020” hittar du på Blanketter-sidan.

Platser inom småbarnspedagogik hösten 2020 åt förskolebarnets syskon
Det nya styrsystemet för småbarnspedagogik eVaka tas i bruk i Esbo stegvis under våren 2020. Förskoleanmälan görs i eVaka-systemet från och med 8.1.2020 och senare i vår görs även ansökningar inom småbarnspedagogik i eVaka.
 
Om ni ska ansöka om plats inom småbarnspedagogik för hösten 2020 åt förskolebarnets syskon ska syskonets ansökan göras först efter 9.3.2020. Då är eVaka i bruk även inom småbarnspedagogik. Alla ansökningar som kommit in före 1.4.2020 behandlas samtidigt.
 

Om du har frågor om förskoleanmälan kan du kontakta enheten Svenska bildningstjänster per e-post dagis@esbo.fi eller tfn 09 816 27600 måndagar klockan 9-11 och tisdag, onsdag, fredag kl. 9.00-11.30.

Observera att kundtjänsten har julstängt. Mer information om öppettiderna hittar du här.

Barnets förskola bestäms enligt hemadressen

Du kan kontrollera barnets närförskola i Karttjänsten.
 
Klicka på nedåtpekande pilen i övre vänstra hörnet på sidan och välj Områdessökning.
i punkt 1   välj svenskspråkigt elevupptagningsområde och
i punkt 2   skriv in hemadressen

Förskoleundervisningens elevupptagningsområden är de samma som elevupptagningsområdena för skolan.
 

Småbarnspedagogisk verksamhet (dagvård) utöver förskolan

Daghemmen som ordnar förskoleundervisning erbjuder kompletterande småbarnspedagogik på morgonen före och på eftermiddagen efter förskoleundervisningen. Småbarnspedagogik utanför förskoletiden är avgiftsbelagd. Ansök om kompletterande småbarnspedagogik i samband med anmälan till förskolan och tveka inte att ta kontakt ifall du har frågor! 

Förskoletiden är vardagar klockan 9-13 under skolornas läsår.

Antagning till annan förskola än närförskolan

Vårdnadshavarna kan ansöka om plats för sitt barn i en annan förskola än närförskolan. Sökande från andra elevupptagningsområden kan antas endast om det finns lediga platser efter att barnen i förskolans eget elevupptagningsområde har fått en plats.

Reseförmån
Ett barn som går i en annan förskola än närförskolan är inte berättigad till reseförmån. Esbo stad beviljar inte reseförmån till elever från andra kommuner.

Prioriteringsordning
Om det finns flera sökande än det finns platser tillämpas prioritetsordningen nedan. Om det finns jämlika sökande inom samma grupp (grupperna 1-5) och alla inte kan få en plats, lottas platserna ut inom gruppen.

1. Kontinuitet vid övergång från dagvård till förskola och då eleven flyttar inom Esbo

2. Orsaker som anknyter till barnets hälsa eller annan särskild orsak

3. Barn med syskon i skolan som finns i samma elevupptagningsområde

4. Övriga esbobarn

5. Barn från annan kommun
 

För närmare information se Principer för antagning till den svenskspråkiga förskoleundervisningen (bilagan finns längre ned på denna sida).