Anmälan till förskolan

Anmälning till den avgiftsfria förskoleundervisningen för nästa läsår sker 8-20.1.2021. Anmälan görs elektroniskt i esbosmabarnspedagogik.fi-tjänsten. Webbtjänsten kräver identifikation via suomi.fi-tjänsten och till det behöver du bankkoder eller mobilcertifikat. Anmälningsblanketten fungerar endast med nyare webbläsare, till exempel Chrome eller Safari. Anmälningsblanketten fungerar inte med Internet Explorer. 

Besluten om förskoleplats skickas via suomi.fi-meddelanden om du har tagit meddelandetjänsten i bruk innan anmälning. Suomi.fi-meddelanden kan du ta i bruk här: suomi.fi-meddelanden. Om du inte har tjänsten i bruk skickas besluten per post.

I första hand behandlas endast de ansökningar som kommit in under anmälningstiden. Ansökningar tas emot även efter ansökningstiden.

Om du inte har bankkoder eller mobilcertifikat kan du skicka in en pappersansökan. Pappersansökan hittar du på sidan Blanketter fr.o.m. 8.1.2021.

Välkommen till förskolan-infobrevet skickas i början av januari till alla barn som ska börja förskolan följande höst. Vi har fått respons om att en del infobrev inte nått fram. Vi beklagar förseningarna. Anmälan kan dock göras utan broschyren och all väsentlig information hittar du på vår webbsida. Mer information om förskoleundervisningen hittar även i vår webbroschyr, som du kan ladda ner här: Välkommen till förskolan (pdf, 1852 Kt) 

Om du har frågor om förskoleanmälan kan du kontakta enheten Svenska bildningstjänster.

Ändringar i de svenskspråkiga förskolornas och skolornas elevupptagningsområden

Nämnden Svenska rum har den 2.12.2020 beslutat om justeringar i de svenskspråkiga skolornas elevupptagningsområden. Förskolorna följer samma elevupptagningsområden. Ändringarna träder i kraft fr.o.m. elevantagning till läsår 2021-2022 och elever som inleder förskoleundervisningen anvisas närförskola på basis av de nya elevupptagningsområdena.

Nämnden beslutade om syskonprincipen i övergångsbestämmelserna. För att trygga att syskon får gå i samma skola även ifall familjen bor på ett område där närskolan ändras införs en övergångsperiod på 2 år. Under denna tid garanteras barn från samma familj plats i samma skola som sitt äldre syskon om hen går i den tidigare anvisade närskolan på åk 1-6. Detta gäller elevantagningen till förskolan för läsåren 2021-2022 och 2022-2023.

Närmare information om ändringarna finns i mötesprotokollet.

Barnets förskola bestäms enligt hemadressen

Du kan kontrollera barnets närförskola i Karttjänsten
Klicka på nedåtpekande pilen i övre vänstra hörnet på sidan och välj Områdessökning.
i punkt 1   välj svenskspråkigt elevupptagningsområde och
i punkt 2   skriv in hemadressen

Förskoleundervisningens elevupptagningsområden är de samma som elevupptagningsområdena för skolan.
 

Småbarnspedagogisk verksamhet (dagvård) utöver förskolan

Daghemmen som ordnar förskoleundervisning erbjuder kompletterande småbarnspedagogik på morgonen före och på eftermiddagen efter förskoleundervisningen. Småbarnspedagogik utanför förskoletiden är avgiftsbelagd. Ansök om kompletterande småbarnspedagogik i samband med anmälan till förskolan och tveka inte att ta kontakt ifall du har frågor! 

Förskoletiden är vardagar klockan 9-13 under skolornas läsår.

Antagning till annan förskola än närförskolan

Vårdnadshavarna kan ansöka om plats för sitt barn i en annan förskola än närförskolan. Sökande från andra elevupptagningsområden kan antas endast om det finns lediga platser efter att barnen i förskolans eget elevupptagningsområde har fått en plats.

Reseförmån

Ett barn som går i en annan förskola än närförskolan är inte berättigad till reseförmån. Esbo stad beviljar inte reseförmån till elever från andra kommuner.

Prioriteringsordning

Om det finns flera sökande än det finns platser tillämpas prioritetsordningen nedan. Om det finns jämlika sökande inom samma grupp (grupperna 1-5) och alla inte kan få en plats, lottas platserna ut inom gruppen.

1. Kontinuitet vid övergång från dagvård till förskola och då eleven flyttar inom Esbo

2. Orsaker som anknyter till barnets hälsa eller annan särskild orsak

3. Barn med syskon i skolan som finns i samma elevupptagningsområde

4. Övriga esbobarn

5. Barn från annan kommun
 

För närmare information se Principer för antagning till den svenskspråkiga förskoleundervisningen (bilagan finns längre ned på denna sida).