Anmälan till förskolan

Anmälning till den avgiftsfria förskoleundervisningen sker årligen i januari.  Anmälan görs genom att fylla i den elektroniska blanketten.

Infobrevet "Välkommen till förskolan" skickas i början av januari 2020 hem till alla barn som är födda 2014 och som enligt befolkningsregistret har svenska som modersmål. Information om förskoleanmälan får du på våra webbsidor samt i infobroschyren Välkommen till förskolan 2020. Broschyren publiceras i pdf-format på denna sida i slutet av december 2019.

Välkommen till förskolan 2019 -broschyren finns att läsa här. (pdf, 1262 Kt).

Barnets förskola bestäms enligt hemadressen

Du kan kontrollera barnets närförskola i Karttjänsten.
 
Klicka på nedåtpekande pilen i övre vänstra hörnet på sidan och välj Områdessökning.
i punkt 1   välj svenskspråkigt elevupptagningsområde och
i punkt 2   skriv in hemadressen

Förskoleundervisningens elevupptagningsområden är de samma som elevupptagningsområdena för skolan.
 

Småbarnspedagogisk verksamhet (dagvård) utöver förskolan

Daghemmen som ordnar förskoleundervisning erbjuder kompletterande dagvård på morgonen före och på eftermiddagen efter förskoleundervisningen. Dagvården utanför förskoletiden är avgiftsbelagd. Ansök om den kompletterande dagvården i samband med anmälan till förskolan och tveka inte att ta kontakt ifall du har frågor! 

Förskoletiden är vardagar klockan 9-13 under skolornas läsår.

Antagning till annan förskola än närförskolan

Vårdnadshavarna kan ansöka om plats för sitt barn i en annan förskola än närförskolan. Sökande från andra elevupptagningsområden kan antas endast om det finns lediga platser efter att barnen i förskolans eget elevupptagningsområde har fått en plats.

Reseförmån
Ett barn som går i en annan förskola än närförskolan är inte berättigad till reseförmån. Esbo stad beviljar inte reseförmån till elever från andra kommuner.

Prioriteringsordning
Om det finns flera sökande än det finns platser tillämpas prioritetsordningen nedan. Om det finns jämlika sökande inom samma grupp (grupperna 1-5) och alla inte kan få en plats, lottas platserna ut inom gruppen.

1. Kontinuitet vid övergång från dagvård till förskola och då eleven flyttar inom Esbo

2. Orsaker som anknyter till barnets hälsa eller annan särskild orsak

3. Barn med syskon i skolan som finns i samma elevupptagningsområde

4. Övriga esbobarn

5. Barn från annan kommun
 

För närmare information se Principer för antagning till den svenskspråkiga förskoleundervisningen (bilagan finns längre ned på denna sida).