Anmälan till förskolan

Anmälning till den avgiftsfria förskoleundervisningen sker årligen i januari. Anmälningstiden för läsåret 2019-2020 var 8- 21.1.2019. Anmälan görs genom att fylla i den elektroniska blanketten.

Postkortet Välkommen till förskolan har skickats till alla barn som är födda 2013 och har svenska som modersmål. All information om förskoleanmälan finns att läsa på dessa sidor samt i pdf-broschyren Välkommen till förskolan 2019, som finns att läsa här. (pdf, 1262 Kt).

Småbarnspedagogisk verksamhet (dagvård) utöver förskolan

Daghemmen som ordnar förskoleundervisning erbjuder kompletterande dagvård på morgonen före och på eftermiddagen efter förskoleundervisningen. Dagvården utanför förskoletiden är avgiftsbelagd. Ansök om den kompletterande dagvården i samband med anmälan till förskolan och tveka inte att ta kontakt ifall du har frågor! 

Förskoletiden är vardagar klockan 9-13 under skolornas läsår.

Antagning till annan förskola än närförskolan

Vårdnadshavarna kan ansöka om plats för sitt barn i en annan förskola än närförskolan. Sökande från andra elevupptagningsområden kan antas endast om det finns lediga platser efter att barnen i förskolans eget elevupptagningsområde har fått en plats.

Reseförmån
Ett barn som går i en annan förskola än närförskolan är inte berättigad till reseförmån. Esbo stad beviljar inte reseförmån till elever från andra kommuner.

Prioriteringsordning
Om det finns flera sökande än det finns platser tillämpas prioritetsordningen nedan. Om det finns jämlika sökande inom samma grupp (grupperna 1-5) och alla inte kan få en plats, lottas platserna ut inom gruppen.

1. Kontinuitet vid övergång från dagvård till förskola och då eleven flyttar inom Esbo

2. Orsaker som anknyter till barnets hälsa eller annan särskild orsak

3. Barn med syskon i skolan som finns i samma elevupptagningsområde

4. Övriga esbobarn

5. Barn från annan kommun
 

För närmare information se Principer för antagning till den svenskspråkiga förskoleundervisningen (bilagan finns längre ned på denna sida).