Arbets- och lovtider

Läsåret 2019–2020

Hösttermin: tisdag 13.8.2019 – fredag 20.12.2019
Höstlov torsdag 17.10.2019 – fredag 18.10.2019
 
Vårtermin: tisdag 7.1.2020 – lördag 30.5.2020
Sportlov måndag 17.2.2020 – fredag 21.2.2020
 

Läsåret 2020–2021

Hösttermin: tisdag 18.8.2020 – tisdag 22.12.2020
Höstlov torsdag 15.10.2020 – fredag 16.10.2020

Vårtermin: torsdag 7.1.2021 – lördag 5.6.2021
Sportlov måndag 22.2.2021 – fredag 26.2.2021

De finskspråkiga förskolorna arbets- och lovtider hittar du här: Työ- ja loma-ajat