Arbets- och lovtider

Läsåret 2018-2019

Hösttermin: torsdag 9.8.2018-fredag 21.12.2018
Höstlov måndag 15.10-fredag 19.10.2018

Vårtermin: måndag 7.1-lördag 1.6.2019
Sportlov måndag 18.2-fredag 22.2.2019

Läsåret 2019-2020

Hösttermin: tisdag 13.8.2019-fredag 20.12.2019
Höstlov torsdag 17.10.2019-fredag 18.10.2019
 
Vårtermin: måndag 7.1-lördag 30.5.2020
Sportlov måndag 17.2-fredag 21.2.2020