Arbets- och lovtider

Läsåret 2020–2021

Hösttermin: tisdag 18.8.2020 – tisdag 22.12.2020
Höstlov torsdag 15.10.2020 – fredag 16.10.2020

Vårtermin: torsdag 7.1.2021 – lördag 5.6.2021
Sportlov måndag 22.2.2021 – fredag 26.2.2021

De finskspråkiga förskolorna arbets- och lovtider hittar du här: Työ- ja loma-ajat

Läsåret 2021-2022

Höstterminen: onsdag 11.8.2021 - onsdag 22.12.2021
Höstlov: måndag 18.10.2021 - fredag 22.10.2021

Vårterminen: måndag 10.1.2022 – fredag 3.6.2022
Sportlov: måndag 21.2.2022 - fredag 25.2.2022