Arbets- och lovtider

Läsåret 2018-2019

Hösttermin: torsdag 9.8.2018-fredag 21.12.2018
Höstlov måndag 15.10-fredag 19.10.2018

Vårtermin: måndag 7.1-lördag 1.6.2019
Sportlov måndag 18.2-fredag 22.2.2019