Arbets- och lovtider

Läsåret 2017-2018

Höstterminen tisdag 15.8.2017 - fredag 22.12.2017
Höstlov torsdag 19.10.2017 - fredag 20.10.2017
Jullov lördag 23.12.2017 - söndag 7.1.2018

Vårterminen måndag 8.1.2018-fredag 1.6.2018
Sportlov måndag 19.2.2018 - fredag 23.2.2018

Läsåret 2018-2019

Hösttermin: torsdag 9.8.2018-fredag 21.12.2018
Höstlov måndag 15.10-fredag 19.10.2018

Vårtermin: måndag 7.1-lördag 1.6.2019
Sportlov måndag 18.2-fredag 22.2.2019