Boställs daghem och förskola

Esbobilder 700.jpg

I Boställs daghem och förskola arbetar vi för en positiv och öppen gemenskap där verksamheten utgår från barnens och familjernas behov och önskemål. En uppmuntrande och tillåtande atmosfär stöder barnets självkänsla. Vi lägger fokus på jämlikt bemötande och livslångt lärande.

Daghemmet har tre barngrupper, två 0-5 års grupper och en förskolegrupp.

Daghemmet är grundat 2008.

I augusti 2021 flyttar Boställs daghem och förskola till nya lokaler på adressen Grindåkersgatan 2-4, 02650 Esbo. Från 1.8.2021 sammanslås Bergans daghem och Boställs daghem till ett daghem enligt beslut av nämnden Svenska rum. Det nya daghemmet får namnet Alberga daghem. Läs mer: Nya daghems- och skollokaler i Alberga från augusti 2021.

Småbarnspedagogiken i Esbo inför en verksamhetskalender

Esbo stads småbarnspedagogik utvecklar sina e-tjänster för kommuninvånarna. En verksamhetskalender har tagits i bruk och i kalendern kan du bland annat följa med enhetens evenemang och meddelanden.

Kalendern har tagits i bruk i några enheter inom småbarnspedagogiken. Verksamhetskalendern för det här daghemmet är färdig.

Bekanta dig med kalendern här!