Finno daghem och förskola

Finno daghem och förskola har sju barngrupper, fyra grupper för barn i åldern 1 - 5 år och 3 förskolegrupper. Av dessa är fyra grupper smågrupper med plats för barn i behov av stöd.

På Finno daghem ser vi det enskilda barnets behov och erbjuder småbarnspedagogik med betoning på barnets egna förutsättningar.

Vi strävar efter att gott samarbete med familjerna så att barnets vardag känns trygg och meningsfull. I verksamheten fokuserar vi på barns lek och utforskande.

Barngrupperna:

Knytte 0-3 åringar, 046 877 17 64

Lilla My 3-5 åringar, 046 877 20 99

Hattifnattarna 3-5 åringar, 046 877 17 65

Mymlan 3-5 åringar, 043 824 92 64

Snusmumrik förskola, 046 877 27 28

Mumin förskola, 046 877 36 60

Hemulen förskola, 046 877 20 97

Småbarnspedagogiken i Esbo inför en verksamhetskalender

Esbo stads småbarnspedagogik utvecklar sina e-tjänster för kommuninvånarna. En verksamhetskalender har tagits i bruk och i kalendern kan du bland annat följa med enhetens evenemang och meddelanden.

Kalendern har tagits i bruk i några enheter inom småbarnspedagogiken. Verksamhetskalendern för det här daghemmet är färdig.

Bekanta dig med kalendern här!