Karamalmens daghem och förskola

Esbobilder 1031.jpg

Karamalmes daghem och förskola är beläget i Karamalmen strax söder om Åbovägen med närhet till Karabacka, Gröndal och Kera.

På Karamalmens daghem och förskola vill vi att alla barn skall få uppleva lek och glädje, känna sig trygga som individer och som en del av gruppen.

För oss är det viktigt att barnen får öva sig i att ta hänsyn till varandra och sin omgivning. Vi vill också att barnen skall få vara delaktiga i sin vardag genom att få påverka planeringen av verksamheten. Samarbetet med vårdnadshavarna är också i en viktig roll då vi bygger upp vår verksamhet.

Hösten 2016 inledde vi med en grupp för 1-4 åringar, en grupp för 3-5 åringar och två förskolegrupper.

Daghemmet är grundat 2005, förskolan 1999.

Småbarnspedagogiken i Esbo inför en verksamhetskalender

Esbo stads småbarnspedagogik utvecklar sina e-tjänster för kommuninvånarna. En verksamhetskalender har tagits i bruk och i kalendern kan du bland annat följa med enhetens evenemang och meddelanden.

Kalendern har tagits i bruk i några enheter inom småbarnspedagogiken. Verksamhetskalendern för det här daghemmet är färdig.

Bekanta dig med kalendern här!