Mattbergets daghem och förskola

Esbobilder 1311.jpg

Mattbergets daghem och förskola är en del av Mattlidens skolcentrum med både daghem, förskola, grundskola och gymnasium på samma område. Vi arbetar i tre byggnader på området.

Daghemmet och förskolan erbjuder en trygg och meningsfull verksamhetsmiljö. Vi ger barnet möjlighet och stöd att utvecklas till en självständig individ med förmåga att fungera i grupp och ta hänsyn till andra. I samarbete med vårdnadshavarna stöder vi barnets utveckling och erbjuder lämpliga utmaningar.

Förskoleundervisningens uppdrag är att stärka barnets positiva självbild och uppfattning om sig själv som lärande individ.

Vi har 4 barngrupper för 0-5 åringar samt 4 förskolegrupper.

Mattbergets daghem och förskola är grundad 1985.

Småbarnspedagogiken i Esbo inför en verksamhetskalender

Esbo stads småbarnspedagogik utvecklar sina e-tjänster för kommuninvånarna. En verksamhetskalender har tagits i bruk och i kalendern kan du bland annat följa med enhetens evenemang och meddelanden.

Kalendern har tagits i bruk i några enheter inom småbarnspedagogiken. Verksamhetskalendern för det här daghemmet är färdig.

Bekanta dig med kalendern här!