Rödskogs förskola

Rödskogs förskola finns i samma byggnad som Rödskogs skola.

Vi vill ge barnen positiva erfarenheter av inlärning och skapa en miljö där vi kan stärka och stöda barnet och där både barn och vuxna trivs. Samarbetet med skolan fungerar bra och vi deltar i evenemang som skolan ordnar ex. teaterbesök, utfärder mm.

Rödskogs förskola är grundad  2000.

1 förskolegrupp

Personal
1 barnträdgårdslärare
1 barnskötare