Smedsby daghem och förskola

Smedsby daghem och förskola är beläget i Smedsby strax söder om Grankulla med närhet till Dåvitsby, Mankans och Knäcktbron.

Vi på Smedsby daghem och förskola vill skapa en läromiljö som stöder och uppmuntrar till aktivt lärande, där lärandet bygger på tidigare kunskaper samt intresseområden. Vi lägger fokus på barnets delaktighet och genom vår verksamhet vill vi skapa glada, aktiva och nyfikna barn som är öppna för nya intryck.

Vi har en grupp för 1-3 åringar, en grupp för 3-5 åringar och en förskolegrupp. Förskoleundervisningen ordnas i Smedsby skolas lokaler på adressen Gammelstens 5. De övriga barngruppernas verksamhet ordnas i daghemslokalerna på Stensbacken 4.

Daghemmet är grundat 1988.

Småbarnspedagogiken i Esbo inför en verksamhetskalender

Esbo stads småbarnspedagogik utvecklar sina e-tjänster för kommuninvånarna. En verksamhetskalender har tagits i bruk och i kalendern kan du bland annat följa med enhetens evenemang och meddelanden.

Kalendern har tagits i bruk i några enheter inom småbarnspedagogiken. Verksamhetskalendern för det här daghemmet är färdig.

Bekanta dig med kalendern här!