Storängens daghem och förskola

Daghemmet och förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande i samarbete med föräldrarna.
Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet där vård, fostran och lärande bilder en helhet. Miljön i daghemmet och förskolan är trygg, rolig  och lärorik. Barnets egna initiativ, intressen och ideér synliggörs och beaktas i verksamheten. Vårt arbetssätt är att vara nära och närvarande barnet.

Småbarnspedagogiken i Esbo inför en verksamhetskalender

Esbo stads småbarnspedagogik utvecklar sina e-tjänster för kommuninvånarna. En verksamhetskalender har tagits i bruk och i kalendern kan du bland annat följa med enhetens evenemang och meddelanden.

Kalendern har tagits i bruk i några enheter inom småbarnspedagogiken. Verksamhetskalendern för det här daghemmet är färdig.

Bekanta dig med kalendern här!