Vindängens daghem och förskola

Vindängens daghem ligger lättillgängligt invid Västerleden i Hagalund.

Barnen erbjuds smågruppsverksamhet som leds av professionell personal. Verksamheten genomförs till en del över gruppgränserna. Barnen är delaktiga i planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamheten, genom att deras intressen och behov beaktas.

Vi stöder barnen att bli humana, reflekterande samt accepterande individer som klarar sig i samhället. Det enskilda barnet ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt med stödåtgärder där det behövs. Barnen ges en mångsidig verksamhet utan stress. Målet är att ge barnen en trygg dagvård som de med glädje kommer till.

Vi har 4 grupper för 0-5 åringar och två förskolegrupper.

Daghemmet är grundad 1989.

Småbarnspedagogiken i Esbo inför en verksamhetskalender

Esbo stads småbarnspedagogik utvecklar sina e-tjänster för kommuninvånarna. En verksamhetskalender har tagits i bruk och i kalendern kan du bland annat följa med enhetens evenemang och meddelanden.

Kalendern har tagits i bruk i några enheter inom småbarnspedagogiken. Verksamhetskalendern för det här daghemmet är färdig.

Bekanta dig med kalendern här!