Grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstundervisning är konstfostran som ges utanför skolan och är i första hand avsedd för barn och ungdomar. Grundläggande konstundervisning ges inom en rad olika konstområden och dess undervisning är målinriktad, framskrider från nivå till nivå och ger eleven färdigheter i att uttrycka sig själv samt möjligheter att söka sig vidare till yrkesinriktad och högre utbildning inom området. Utbildningen ges i enlighet med allmän och fördjupad lärokurs.

Nedan hittar du länkar till de läroanstalter som erbjuder grundläggande konstundervisning i Esbo.

Nu finns också en helt ny broschyr om grundläggande konstundervisning i Esbo. Den är dessutom designad av grafikern och illustratören Leena Kisonen som själv som yngre studerat konst i Esbo.
Du hittar broshyren som pdf här:  Grundläggande konstundervisning i Esbo (pdf, 283 Kt) 

Ytterligare information

Lagar och förordningar om grundläggande konstundervisning
Grunderna för läroplanen för grundläggande konstundervisning
Utbildningsstyrelsens pressmeddelande: Taiteen perusopetuksen käsite, rakenne ja laajuus