Grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstundervisning är konstfostran som ges utanför skolan och är i första hand avsedd för barn och ungdomar. Grundläggande konstundervisning ges inom en rad olika konstområden och dess undervisning är målinriktad, framskrider från nivå till nivå och ger eleven färdigheter i att uttrycka sig själv samt möjligheter att söka sig vidare till yrkesinriktad och högre utbildning inom området. Utbildningen ges i enlighet med allmän och fördjupad lärokurs.

Nedan hittar du länkar till de läroanstalter som erbjuder grundläggande konstundervisning i Esbo.

Nu finns också en helt ny broschyr om grundläggande konstundervisning i Esbo. Den är dessutom designad av grafikern och illustratören Leena Kisonen som själv som yngre studerat konst i Esbo.

Du kan ladda ner broshyren som pdf här: Grundläggande konstundervisning i Esbo (pdf, 283 Kt) 

Ytterligare information

På Utbildningsstyrelsens webbplats hittar du grunderna för läroplanen för grundläggande konstundervisning samt lagar och förordningar.