Grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstundervisning är konstfostran som ges utanför skolan och den är i första hand avsedd för barn och ungdomar. Grundläggande konstundervisning ges inom en rad olika konstområden och dess undervisning är målinriktad, framskrider från nivå till nivå och ger eleven färdigheter i att uttrycka sig själv via konsten. Undervisningen ger också möjligheter att sedan söka sig vidare till yrkesinriktad och högre utbildning inom området. Utbildningen ges i enlighet med allmän och fördjupad lärokurs.

Längre ner hittar du länkar till de läroanstalter som erbjuder grundläggande konstundervisning i Esbo.

Det finns också en broschyr om grundläggande konstundervisning i Esbo. Den är dessutom formgiven av grafikern och illustratören Leena Kisonen som själv som yngre studerat konst i Esbo.

Du kan ladda ner broshyren som pdf här: Grundläggande konstundervisning i Esbo (pdf, 283 Kt) 

Ytterligare information

På Utbildningsstyrelsens webbplats hittar du grunderna för läroplanen för grundläggande konstundervisning samt lagar och förordningar.