Grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstundervisning är konstfostran som ges utanför skolan och i första hand är avsedd för barn och ungdomar. Den grundläggande konstundervisning som ges inom olika konstområden är målinriktad och framskrider från nivå till nivå och ger eleven färdigheter att uttrycka sig själv samt att söka sig till yrkesinriktad och högre utbildning på området. Utbildningen ges i enlighet med allmän och fördjupad lärokurs.

Nedan hittar du länkar till de aktörer som ger konstfostran.

Ytterligare information

Lagar och förordningar om grundläggande konstundervisning
Grunderna för läroplanen för grundläggande konstundervisning
Utbildningsstyrelsens pressmeddelande: Taiteen perusopetuksen käsite, rakenne ja laajuus