Grundläggande utbildning

Grundskolan har som mål att ge eleverna en allmänbildande grundutbildning, stödja elevernas utveckling samt att ge sådana kunskaper och färdigheter som de behöver i livet. Den grundläggande utbildningen är gratis och innefattar bland annat läromedel, måltider och elevvård. Undervisningen följer läroplanen för Esbo stads svenska grundskolor. Den grundläggande utbildningen är nioårig.