Anmälan till skolan

Anmälan till åk 1 sker årligen i januari via webbtjänsten Wilma. Anmälningstiden inför läsåret 2019-2020 var 8-21.1.2019. Om du har frågor om anmälan till skolan kan du skicka e-post till skolanmalan@esbo.fi. Vårt servicenummer betjänar under anmälningstiden.

De barn som är födda år 2012 och som enligt befolkningsregistret har svenska som modersmål har fått ett brev med meddelande om läroplikt och beslut om närskola i början av januari 2019. Brevet innehåller närmare anvisningar om anmälan samt inloggning till Wilma.

Brevet innehåller också broschyren Välkommen till skolan 2019 som finns att läsa i elektroniskt format här. (pdf, 1969 Kt)

Om ditt barn får brevet på finska, men barnet ska börja i en svensk skola ska du kontakta Svenska bildningstjänster.

Barnets skola bestäms enligt hemadressen

Du kan kontrollera barnets närskola i Karttjänsten.

Välj Områdessökning
i punkt 1   välj svenskspråkigt elevupptagningsområde och
i punkt 2   skriv in hemadressen.

Ansökan om att gå i annan skola än närskolan

Om du vill att ditt barn börjar i en annan skola än närskolan kan du ansöka om det på en separat blankett i webbtjänsten Wilma. Fyll även i anmälan till skolan.

Vårdnadshavarna kan ansöka om elevplats för sitt barn i en annan skola än närskolan. Sökande från andra elevupptagningsområden kan antas endast om det finns lediga platser efter att eleverna i skolans eget elevupptagningsområde har fått en plats.

Skolskjuts

En elev som går i en annan skola än närskolan är inte berättigad till skolreseförmån. Esbo stad beviljar inte skolreseförmån till elever från andra kommuner.

Prioriteringsordning

Om det finns flera sökande än det finns elevplatser tillämpas prioritetsordningen nedan. Om det finns jämlika sökande inom samma grupp (grupperna 1-5) och alla inte kan få en plats, lottas platserna ut inom gruppen.

1. Kontinuitet vid övergång från förskola till åk 1 och då eleven flyttar inom Esbo
2. Orsaker som anknyter till elevens hälsa eller annan särskild orsak
3. Elev med syskon i samma skola
4. Övriga esboelever (Ansök med blanketten: Elev från annan kommun, ansökan som du hittar via Blanketter i vänstra balken.

För mera information se Principer för elevantagning inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen (PDF, 80 Kt)