Anmälan till skolan

Anmälan till årskurs 1 sker årligen i januari via webbtjänsten Wilma. Anmälningstiden för läsåret 2021-2022 är 8-20.1.2021. Vårdnadshavare för blivande förstaklassister som enligt befolkningsregistret har svenska som modersmål får ett brev med meddelande om läroplikt och beslut om närskola strax efter årskiftet. Brevet innehåller närmare anvisningar om anmälan samt inloggningsuppgifter till Wilma. Brevet innehåller också infobroschyren "Välkommen till skolan" (pdf, 7217 Kt).

Om du har frågor om skolanmälan kan du ringa Svenska bildningstjänsters servicenummer 09 8162 7600 vardagar 8–20.1.2021 kl. 10–12 eller skicka e-post till skolanmalan@esbo.fi.

Om ditt barn får brevet på finska, men barnet ska börja i en svensk skola ska du kontakta Svenska bildningstjänter.

Ändringar i de svenskspråkiga skolornas elevupptagningsområden

Nämnden Svenska rum har den 2.12.2020 beslutat om justeringar i de svenskspråkiga skolornas elevupptagningsområden. Ändringarna träder i kraft fr.o.m. elevantagning till läsår 2021-2022 och elever som inleder årskurs 1 anvisas närskola på basis av de nya elevupptagningsområdena.

Nämnden Svenska rum beslutade att elever som deltar i förskoleundervisning läsåret 2020-2021 i sin närförskola, men vars närskola i årskurs 1 läsåret 2021-2022 ändras med detta beslut, har rätt till närskoleplats enligt de elevupptagningsområden som gäller fram till 31.7.2021 om familjerna så önskar.

Närmare information om ändringarna finns i mötesprotokollet.

Barnets skola bestäms enligt hemadressen

Du kan kontrollera barnets närskola i Karttjänsten

Klicka på nedåtpekande pilen i övre vänstra hörnet på sidan och välj Områdessökning.
i punkt 1   välj svenskspråkigt elevupptagningsområde och
i punkt 2   skriv in hemadressen.

Ansökan om att gå i annan skola än närskolan

Om du vill att ditt barn börjar i en annan skola än närskolan kan du ansöka om det på en separat blankett i webbtjänsten Wilma. Fyll även i anmälan till skolan.

Vårdnadshavarna kan ansöka om elevplats för sitt barn i en annan skola än närskolan. Sökande från andra elevupptagningsområden kan antas endast om det finns lediga platser efter att eleverna i skolans eget elevupptagningsområde har fått en plats.

Skolskjuts

En elev som går i en annan skola än närskolan är inte berättigad till skolreseförmån. Esbo stad beviljar inte skolreseförmån till elever från andra kommuner.

Prioriteringsordning

Om det finns flera sökande än det finns elevplatser tillämpas prioritetsordningen nedan. Om det finns jämlika sökande inom samma grupp (grupperna 1-5) och alla inte kan få en plats, lottas platserna ut inom gruppen.

1. Kontinuitet vid övergång från förskola till åk 1 och då eleven flyttar inom Esbo
2. Orsaker som anknyter till elevens hälsa eller annan särskild orsak
3. Elev med syskon i samma skola
4. Övriga esboelever (Ansök med blanketten: Elev från annan kommun, ansökan som du hittar via Blanketter i vänstra balken.

För mera information se Principer för elevantagning inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen (pdf, 108 Kt)