Anvisande av skola i åk 7

Eleverna i åk 6 anvisas en närskola i åk 7 med ett beslut som publiceras i Wilma senast 15.2.2019. Skolplatsen bestäms utifrån elevens skola i åk 6 enligt följande:

Lagstads skola åk 7-9: Boställsskolan, Lagstads skola, Karamalmens skola, Kungsgårdsskolan

Mattlidens skola åk 7-9: Mattlidens skola, Smedsby skola, Vindängens skola

Storängens skola åk 7-9: Finno skola, Storängens skola

Om eleven önskar gå i någon annan skola än den skola som kommunen anvisar, ska ansökan göras senast 1.3.2019. Beslut om annan skola än närskola fattas senast 29.3.2019.

En elev är berättigad till skolreseförmån endast om eleven går i den närskola som kommunen anvisat. I första hand beviljas skolreseförmånen som kollektivtrafikens resekort. Skolvägen ska vara över 5 kilometer.

Info om skolgång i Urhea-idrottsklass får du vid informationstillfället i Lagstads skola 27.2.2019 kl. 18-20. Sista anmälningsdag till Urhea-klass är 8.3.2019. Anmälan görs via Wilma. Bekräftelse skickas senast 29.3.2019. Urhea-klasser finns i Lagstads, Mattlidens och Storängens skolor.