Anvisande av skola i åk 7

Eleverna i årskurs 6 anvisas en närskola i årskurs 7 med ett beslut som publiceras i Wilma senast 14.2.2020. Skolplatsen bestäms utifrån elevens skola i åk 6 enligt följande:

Lagstads skola åk 7-9: Boställsskolan, Lagstads skola, Karamalmens skola, Kungsgårdsskolan

Mattlidens skola åk 7-9: Mattlidens skola, Smedsby skola, Vindängens skola

Storängens skola åk 7-9: Finno skola, Storängens skola

Om eleven önskar gå i någon annan skola än den skola som kommunen anvisar ska man ansöka om det senast i slutet av februari. Beslut om annan skola än närskola fattas senast i slutet av mars.

En elev är berättigad till skolreseförmån endast om eleven går i den närskola som kommunen anvisat. I första hand beviljas skolreseförmånen som kollektivtrafikens resekort. Skolvägen ska vara över 5 kilometer.

Info om skolgång i Urhea-idrottsklass får du vid informationstillfället som ordnas i Storängens skola (Esboviksvägen 10) 26.2.2020 kl. 18-20. Anmälningstiden till Urhea-klass inför läsåret 2020-2021 är 15.2-13.3.2020. Anmälan görs via Wilma. Bekräftelse skickas senast 3.4.2020. Urhea-klasser finns i Lagstads, Mattlidens och Storängens skolor.