Arbets- och lovtider

Läsåret 2021-2022

Höstterminen: onsdag 11.8.2021 - onsdag 22.12.2021
Höstlov: måndag 18.10.2021 - fredag 22.10.2021

Vårterminen: måndag 10.1.2022 - lördag 4.6.2022 
Sportlov: måndag 21.2.2022 - fredag 25.2.2022

De finskspråkiga skolornas arbets- och lovtider hittar du här: Työ- ja loma-ajat