Arbets- och lovtider

Läsåret 2019-2020

Hösttermin: tisdag 13.8.2019-fredag 20.12.2019
Höstlov torsdag 17.10.2019-fredag 18.10.2019

Vårtermin: tisdag 7.1.2020-lördag 30.5.2020
Sportlov måndag 17.2.2020-fredag 21.2.2020


Obs! Gymnasiets arbets- och lovtider 2019-2020:

Hösttermin: torsdag 8.8.2019 – fredag 20.12.2019
Höstlov måndag 14.10.2019 – fredag 18.10.2019
 
Vårtermin: tisdag 7.1.2020 – lördag 30.5.2020
Sportlov måndag 17.2.2020 – fredag 21.2.2020


 

Finskspråkiga grundskolornas arbets- och lovtider 2019-2020