Efter grundskolan

I Esbo garanterar man en studieplats till alla som slutar grundskolan. De flesta studerande fortsätter studierna i gymnasiet, i yrkesutbildning eller påbyggnadsundervisning och handledande eller förberedande utbildningar inför andra stadiet. Till andra stadiets utbildningar söker man via den riksomfattande gemensamma ansökan. Ansökan görs elektroniskt på webbplatsen studieinfo.fi.

Läroplikten har utvidgats och förändringen berör alla de som slutar grundskolan efter 1.1.2021. Detta inverkar redan våren 2021 på ansökan efter grundläggande utbildning. I praktiken gäller ansökningsskyldigheten till utbildning på andra stadiet unga som våren 2021 går på nionde klassen (i huvudsak födda år 2005). På den här sidan har vi samlat praktisk information om reformen.

Resultat från den gemensamma ansökan

Resultaten från den gemensamma ansökan publiceras tidigast 17.6.2021 på läroanstalternas webbplatser. Om du behöver handledning, kan du kontakta den egna grundskolans elevhandledare. Elevhandledarna informerar före läsårets slut om när de är anträffbara under sommaren.

Studieplatsen ska tas emot senast 1.7.2021. Om du har gett din e-postadress i din ansökan, får du i din e-post en länk, med vilken du kan ta emot din studieplats. Om du inte blev vald till utbildningen får du ett efterhandledningsbrev med ditt poängantal och eventuell placering på reservplats. Om du inte tar emot studieplatsen, meddela läroanstalten om det. Mer information på studieinfo.fi. 

Ta emot studieplatsen på gymnasiet 17.6.–1.7.2021

Resultaten publiceras på gymnasiernas egna webbsidor och på sidan www.espoo.fi/lukiovalinnat. Om du i ansökan gett tillstånd till att ditt namn publiceras, syns ditt namn på webbsidorna. Om du i ansökan uppgett din e-postadress, får du information per e-post, bl.a. länk till sidan där du kan ta emot studieplatsen elektroniskt.

Tilläggsinformation hittar du även på gymnasiernas egna webbsidor. 

Studieplatsen ska tas emot senast 1.7.2021.

Studieplatser i yrkesutbildningen

Information om olika yrkesutbildningar hittar du på studieinfo.fi eller på läroanstalternas egna webbsidor. 

Du kan söka till utbildningar också på sommaren

Sökande som blivit utan studieplats i vårens gemensamma ansökan till gymnasie- och yrkesutbildning kan söka i tilläggsansökan från och med 18.6.2021, ifall det finns lediga platser. Mer info om kontinuerlig ansökan finns på studieinfo.fi. 

Ansökan till handledande utbildning efter grundskolan

På studieinfo.fi kan man också söka till handledande utbildning 23.2.–7.4.2021. 

I ansökan till handledande utbildning ingår följande utbildningar:

  • påbyggnadsundervisning efter grundläggande utbildning – Tionde klassen
  • utbildning som handleder för yrkesutbildning – VALMA
  • utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning – LUVA.

Resultaten publiceras tidigast 17.6.2021. Mer information på studieinfo.fi.

Kontaktuppgifter och handledning

  • Du kan kontakta elevhandledaren i din egen skola
  • Navigatorhuset erbjuder information och handledning