Eftermiddagsverksamhet

Eftermiddagsverksamhet erbjuds för elever i årskurs 1 och 2 samt för elever som har beslut om särskilt stöd. Verksamheten ordnas både som stadens egen verksamhet och som understödd verksamhet av föreningar och privata producenter.

Svenska bildningstjänster koordinerar verksamheten. Om du har frågor, kontakta eftis@esbo.fi eller Svenska bildningstjänsters kundtjänst.

Ansökan

Ansökningstiden till eftis för läsåret 2021-2022 är 8.1-26.4.2021.

Obs! Ansökningstiden till eftermiddagsverksamheten för blivande elever i årskurs två har förlängts till torsdag 10.6.2021 kl. 15.45. Besluten om plats i eftermiddagsverksamheten för elever i årskurs två kommer inte att publiceras i enlighet med den tidtabell som tidigare meddelats, utan under veckan som inleds 14.6.2021.

Ansökan görs via webbtjänsten Wilma. Du hittar blanketten "Ansökan till eftermiddagsverksamhet läsår 2021-2022" under fliken "Ansökningar och beslut". Blanketten publiceras 8.1.2021.

Ansökningar som kommer in efter skolstarten behandlar vi sista veckan varje månad, så att den eventuella platsen beviljas från början av följande månad.

De blivande ettorna får information om ansökan till eftermiddagsverksamhet i ett brev som skickas hem i december. De blivande tvåorna får i mars information via Wilma om ansökan.

Beslutet om eftisplats publiceras i Wilma.

Verksamhetstid och deltagaravgift

Läsåret 2020-2021:
deltid (till kl. 15.00) 80 euro per månad 
heltid (till kl. 17.00) 140 euro per månad

Ändringar i verksamhetstid och uppsägning av eftisplats gör du via Wilma (Ansökningar och beslut). Ändringarna träder i kraft efter följande hela kalendermånad, dvs. om du meddelar om ändring av verksamhetstid 15.3 träder den i kraft 1.5.

Det är möjligt att ansöka om halvering av eller befrielse från avgift. Anvisningar och ansökningsblankett finns nere på sidan.

Serviceproducenten tar ut kundavgiften till fullt belopp för augusti, december och februari. För juni tas ingen avgift ut.

Mellanmål

Barn som deltar i eftermiddagsverksamheten serveras mellanmål. Mellanmålet ingår i deltagaravgiften.

Försäkring

Eftisarrangören ansvarar för att nödvändiga försäkringar är i kraft. Vården vid olycksfall som drabbat ett barn i eftermiddagsverksamheten är avgiftsfri för barnet.

Samarbete med vårdnadshavare

Ett gott samarbete med barnets vårdnadshavare är en viktig utgångspunkt för eftermiddagsverksamheten. Tillsammans med vårdnadshavaren kommer eftiset överens om t.ex. praktiska arrangemang gällande avhämtning av barnet, allergier, diet och läxläsning. Eftermiddagsarrangören diskuterar alltid först med vårdnadshavaren om eventuella problem barnet möter i eftermiddagsverksamheten.

Morgonverksamhet

Enligt stadsstyrelsens beslut understöder Esbo endast eftermiddagsverksamheten. En arrangör av morgonverksamhet svarar själv för verksamhetens innehåll och avgifter. Var i kontakt med skolan för att få mera information om eventuella morgonklubbar.