Klubbverksamhet

Skolorna kan utöver undervisningen anordna olika klubbar. Målet med klubbverksamhet är att erbjuda en meningsfull fritidsverksamhet som en naturlig del av elevens skoldag. Verksamheten stödjer elevernas psykiska och fysiska växande och utveckling, ökar delaktighet, främjar fostringssamarbetet mellan hem och skola samt ökar elevkännedomen. Deltagande i klubbverksamhet är frivilligt. Skolan definierar sin klubbverksamhet i läsårsplanen och informerar eleverna och vårdnadshavare om den.

Kontakta den egna skolan för mer information om aktuell klubbverksamhet.

Svenskspråkiga skolorna i Esbo