Mattelandet

Mattelandet i Esbo är ett resurscentrum för undervisningen i matematik.

Verksamhetsidé

Med hjälp av konkretisering av matematiska begrepp på ett mångsidigt sätt utveckla lärandet samt stöda och inspirera personal, barn och elever i daghem och skolor i Esbo. Gränsöverskridande samarbete för att utveckla undervisningen.

Aktuellt på hösten 2019: Mattehjälp på Esbodagen

Mattelandet deltar i Esbodagen med eget program fredag 30.8.2019: Mattehjälp för barn i Iso Omenas bibliotek kl. 12-15!

Mattelandet i Esbo har gjort videor för dig som vill träna matematik med barn hemma. Sökorden Youtube Mattelandet Esbo leder dig rätt på internet. Välkommen att träffa Mattelandets personal och bli inspirerad! Barn som kommer i sällskap med en vuxen får pröva lyckan i mattehjulet!

Mattelandets program för läsåret 2019-2020 är under planering, önskemål om daghems-/skolvis fortbildning tas emot via e-post, se Kontaktuppgifter.

Mattelandet hjälper till med:

  • fortbildning
  • temadagar
  • samarbete med hemmen
  • matematiktävlingar och spelturneringar
  • material och litteratur
  • personlig handledning
  • utredningar
  • att möta nya behov som föds i daghem och skolor

Mer om Mattelandet

Mattelandet finns också på Facebook! Följ gärna för att få aktuell information om verksamheten.