Fortbildning

Lärare, förskole- och dagvårdspersonal i Esbo – Välkommen till Mattelandet!

Mattelandet i Esbo samarbetar med Kohur, som hösten 2018 arrangerar följande tillfällen för lärare i grundskolan:

Tisdag 11.9.2018 kl 15-17 i Mattelandet, Konkretisering och problemlösning

Tisdag 2.10.2018 kl 15-17 i Mattelandet,  Kommunikation och bedömning

  • Obs! Förhandsanmälan via www.kohur.fi en vecka före respektive tillfälle.

Största delen av fortbildningen läsåret 2018-2019 planeras enhets- eller områdesvis, dvs. hela kollegiet samlas i Mattelandet kring ett överenskommet tema. Fortbildning i Mattelandet läsåret 2018-2019 kan bokas per e-post mattelandet@edu.esbo.fi

Förslag till aktuella teman:

  • Arbetssätt, bedömning, programmering, problemlösning mm. enligt läroplanen
  • Grundläggande talförståelse och räknefärdigheter i åk 1-3
  • Spelskola – en satsning på brädspel
  • Iakttagelser och uppföljning i daghem och förskola enligt Plan för småbarnsfostran och förskoleundervisning

Programmeringstävlingen Bebras arrangeras för skolklasser i åk 4-5 i Esbo under perioden 5-16.11.2018. Mattelandet i Esbo samarbetar med Linköpings Universitet (www.bebras.se). Information om anmälning och tävlingsförfarande sänds till skolorna per e-post. Information om tävlingen, anmälning och tävlingsförfarande ges i Mattelandet tisdag 23.10 kl 14-16, för lärare i åk 4 och 5. Servering till självkostnadspris. Anmälan före höstlovet till mattelandet@edu.esbo.fi.

Kängurutävlingen och spelturneringarna hålls i Mattelandet torsdag 21.3 och tisdag 2.4, båda dagarna är klockslagen 9:30-13:00. Målgruppen är elever i åk 3-9. Vi sänder ut tävlingsinformationen i januari. Anmälan före sportlovet.

Mattelandet i Esbo finns också på Facebook

Varmt välkommen att ta del - vi utvecklar tillsammans!