Fortbildning

Lärare och personal inom grundläggande utbildning, förskoleundervisning och småbarnspedagogik i Esbo – Välkommen till Mattelandet!

Fortbildning för läsåret 2019-2020 är under planering och daghem och skolor kan ännu lämna in önskemål. Hösten inriktar sig huvudsakligen på förskolan och åk 1-2, men även annat ryms in. Mattelandet planerar nyheter för åk 5-7, som avslöjas under hösten. Tävlingarna för skolelever Bebras (november) och Kängurun med spelturneringar (mars) arrangeras även detta läsår.

Mattelandet i Esbo finns också på Facebook

Varmt välkommen att ta del - vi utvecklar tillsammans!