Bemböle skola

Bemböle skola ligger i Bemböle by i Esbo. Skolan ligger i korsningen av den historiska Kungsvägen och Åbovägen. Skolhuset byggdes år 1923 och har sedan dess varit ett landmärke för byn.
Eleverna arbetar i sammansatta klasser 1-2 och 3-4. Kultur och traditioner har sin givna plats i vår undervisning. Begreppen ansvar, hänsyn, artighet och rättvisa är väldigt viktiga för oss.

Aktuellt

Skolan börjar onsdagen den 11.8 kl. 9.00.