Bemböle skola

Bemböle skola ligger i Bemböle i Esbo, Finland. Skolan ligger i korsningen av den historiska Kungsvägen och Åbovägen. Skolhuset byggdes år 1923 och har sedan dess varit ett landmärke för byn.
Skolan arbetar med sammansatta klasser och satsar mycket på att förstärka skolspråket svenska samtidigt som vi vill stärka den tvåspråkiga elevens andra hemspråk genom modersmålsinriktad finska. Kultur och traditioner har sin givna plats i vår undervisning. Begreppen ansvar, hänsyn, artighet och rättvisa innehar en stark ställning inom skolans fostraridé.

Aktuellt