Bemböle skola arbets- och lovtider

LÄS- OCH LOVTIDER 2019-2020

Höstterminen       13.08.2019 - 20.12.2019

Arbetslördag        12.10.2019      

Höstlov                 17.10.2019 - 18.10.2019

Jullov                    21.12.2019 - 06.01.2020

Vårterminen          07.01.2020 - 30.05.2020

Sportlov v. 8          17.02 – 21.02.2020

Påsklov                  9.4-13.4.2020

Avslutning              30.05.2020