Bemböle skola arbets- och lovtider

LÄS- OCH LOVTIDER 2019-2020

Höstterminen       13.08.2019 - 20.12.2019

Arbetslördag        12.10.2019      

Höstlov                 17.10.2019 - 18.10.2019

Jullov                    21.12.2019 - 06.01.2020

Vårterminen          07.01.2020 - 30.05.2020

Sportlov v. 8          17.02 – 21.02.2020

Påsklov                  9.4-13.4.2020

Avslutning              30.05.2020

LÄSÅRET 2020-2021

Höstterminen:       18.08.2020 - 22.12.2020

Höstlov:                 15.10.2020 - 16.10.2020

Jullov:                    23.12.2020 - 06.01.2021

Vårterminen:          07.01.2021 - 05.06.2021

Sportlov:                22.02.2021 - 26.02.2021