Bemböle skola arbets- och lovtider

Läsåret 2020-2021
 

Höstterminen:       18.08.2020 - 22.12.2020

Arbetslördag:         10.10.2020

Höstlov:                 15.10.2020 - 16.10.2020

Jullov:                    23.12.2020 - 06.01.2021

Vårterminen:          07.01.2021 - 05.06.2021

Sportlov:                22.02.2021 - 26.02.2021

Påsklov:                 02.04 - 05.04.2021

Inarbetad lovdag:   14.05.2021

Avslutning:             05.06.2021