Direktionen för Bemböle skola

Varje skola i Esbo har en direktion. I direktionens uppgifter betonas att stöda skolan, att upprätthålla ett gott samarbete och att befrämja en trygg inlärningsmiljö.  Direktionen godkänner bl.a. skolans läroplan och läsårsplanen.

I direktionen medverkar elevernas föräldrar, representanter för skolans personal och i skolor med årskurs 7-9 också elever. Direktionen väljs för fyra år åt gången. Direktionens uppgifter och beslutanderätt beskrivs närmare i Esbo stads förvaltningsstadga.

Ledamöter i direktionen
 

Medlemmar

Ersättare

Ordförande

Johan Grandell

Huhtiniemi Mika

Viceordförande

Hanne-Grete Christensen

Frida Wickholm-Jansson

Medlem

Heidi Abrahamsson

Petra Norrgård

Medlem

Mikael Strömberg

Niclas Salingre

Personalrepresentant

Tina Nuorala

Mikaela Fiskars

Personalrepresentant

Ulf-Johan Sunabacka

Pasi Tornberg
Sekreterare

 Agneta Torsell

Direktionens mötesprotokoll