Direktionen för Bemböle skola

Varje skola i Esbo har en direktion. I direktionens uppgifter betonas att stöda skolan, att upprätthålla ett gott samarbete och att befrämja en trygg inlärningsmiljö.  Direktionen godkänner bl.a. skolans läroplan och läsårsplanen.

I direktionen medverkar elevernas föräldrar, representanter för skolans personal och i skolor med årskurs 7-9 också elever. Direktionen väljs för fyra år åt gången. Direktionens uppgifter och beslutanderätt beskrivs närmare i Esbo stads förvaltningsstadga.

Ledamöter i direktionen
 

Direktionen 2017-2021

Johan Grandell ordförande, ersättare Mika Huhtiniemi

Hanne-Grete Christensen viceordförande, ersättare Frida Wickholm-Jansson

Heidi Abrahamsson medlem, ersättare Petra Norrgård

Mikael Strömberg medlem, ersättare Niclas Salingre

Tina Nuorala personalrepresentant, ersättare Mikaela Fiskars

Ulf-Johan Sunabacka personalrepresentant, ersättare Pasi Tornberg

Agneta Torsell, sekreterare

Direktionens mötesprotokoll