Direktionen för Bemböle skola

Varje skola i Esbo har en direktion. I direktionens uppgifter betonas att stöda skolan, att upprätthålla ett gott samarbete och att befrämja en trygg inlärningsmiljö.  Direktionen godkänner bl.a. skolans läroplan och läsårsplanen.

I direktionen medverkar elevernas föräldrar, representanter för skolans personal och i skolor med årskurs 7-9 också elever. Direktionen väljs för fyra år åt gången. Direktionens uppgifter och beslutanderätt beskrivs närmare i Esbo stads förvaltningsstadga.

Ledamöter i direktionen
 

Direktionen 2017-2021

Ordförande Johan Grandell, ersättare Mika Huhtiniemi

Viceordförande Hanne-Grete Christensen, ersättare Frida Wickholm-Jansson

Medlem Heidi Abrahamsson, ersättare Petra Norrgård

Medlem Mikael Strömberg, ersättare Niclas Salingre

Personalrepresentant Tina Nuorala, ersättare Mikaela Fiskars

Personalrepresentant Ulf-Johan Sunabacka, ersättare Pasi Tornberg

Sekreterare, Agneta Torsell

Direktionens mötesprotokoll