Kontaktuppgifter

BEMBÖLE SKOLA
www.esbo.fi/bemboleskola

All personal i skolan kan  nås per mail på förnamn.efternamn@esbo.fi.

BESÖKSADRESS: Kungsvägen 1
POSTADRESS: PB 74304, 02070 ESBO STAD
TELEFON:  046-877 1766

Rektor
Agneta Torsell, 09 816 32670, 050-358 2397

Biträdande rektor 
Annika Bergkvist, 046-877 1718

Platschef
Ulf-Johan ”Uffe” Sunabacka, 09 816 85385, 043-825 3911
 

LÄRARE

Åk 1 Fiskars Mikaela

Åk 2-3 Buchert Charlotta

Åk 4 Sunabacka Ulf-Johan

Skolgångsbiträden: Nuorala Tina och Nelly Widbom

Speciallärare: Lundén Sarah, tfn 040-508 6916

Timlärare: Ismark Runa

ÖVRIG PERSONAL

Skolsekreterare Annette Alm, tfn 046-877 3478

Hälsovårdare Margita Wendell, 040-1863 143

Skolpsykolog Jäntti Joakim, 050-468 3410

Skolkurator Anette Karlsson, 046-877 2101

Då du kontaktar skolkurator eller skolpsykolog rekommenderar vi att du gör det per telefon eller e-post, helst inte via Wilma. Om mottagaren inte är anträffbar får du ett meddelande om det, både per telefon och e-post, men på Wilma finns ingen sådan funktion.  Detta kan orsaka att meddelandet blir liggande och kontakt inte fås inom de i lagen om elev- och studerandevård 1287/2013, § 19, utsatta tidsgränserna.

Skolläkare
kontakta hälsovårdaren

Tandvård Träskända tandklinik, 816 43232

Köket Barbara Swan, 043-8267273

Fastighetsskötare, tfn 046-877 2088

Folkhälsans Eftis
Siv Österman, 050-380 6712

Förskolan
Linda Huhtamäki, tfn 046-877 1778