Kontaktuppgifter

BEMBÖLE SKOLA
www.esbo.fi/bemboleskola

All personal i skolan kan  nås per mail på förnamn.efternamn@esbo.fi.

BESÖKSADRESS: Kungsvägen 1
POSTADRESS: PB 74304, 02070 ESBO STAD
TELEFON:  046-877 1766

Rektor
Agneta Torsell, 09-816 32670, 050-358 2397

Biträdande rektor 
Annika Bergkvist, 046-877 1718

Platschef
Ulf-Johan ”Uffe” Sunabacka, 043-825 3911

Lärare

Åk 1-2 Ann-Cathrine Ahlroos

Åk 3-4 Ulf-Johan Sunabacka

Timlärare: Charlotta Buchert

Skolgångsbiträde: Tina Nuorala

Speciallärare: Sarah Lundén, 040-508 6916

Övrig personal

Skolsekreterare Annette Alm, 046-877 3478

Hälsovårdare Sofia Gylfe, 050-408 7261

Skolpsykolog Joakim Jäntti, 050-468 3410

Skolkurator Anette Karlsson, 046-877 2101

Då du kontaktar skolkurator eller skolpsykolog rekommenderar vi att du gör det per telefon eller e-post, helst inte via Wilma. Om mottagaren inte är anträffbar får du ett meddelande om det, både per telefon och e-post, men på Wilma finns ingen sådan funktion.  Detta kan orsaka att meddelandet blir liggande och kontakt inte fås inom de i lagen om elev- och studerandevård 1287/2013, § 19, utsatta tidsgränserna.

Skolläkare
kontakta hälsovårdaren

Tandvård Träskända tandklinik, 816 43232

Köket Barbara Svan, 043-8267273

Fastighetsskötare, 046-877 2088

Folkhälsans Eftis
Siv Österman, 050-380 6712

Förskolan
Linda Huhtamäki, 046-877 1778