Boställsskolan

Boställsskolan ligger i Alberga i Esbo. Skolan arbetar i ett skolhus, som är byggt på 1960-talet. Den grundades år 1881 och är Esbos nästäldsta skola. Skolan är liten och arbetar delvis med sammansatta klasser. Förskolan finns under samma tak och är dagligen involverad i skolans verksamhet. I skolan verkar även Boställs daghem.

Presentation av skolan

Boställsskolan är en liten skola med ca 90 elever. Skolan ligger i Mäkkylä, i Alberga alldeles intill Ring I. I samma byggnad finns även Boställs daghem och förskola.

Gårdsplanen invid skolan är stor och rymlig och det finns fina möjligheter att spela bollspel och leka under rasterna. I närheten finns dessutom en större sportplan, som kan utnyttjas såväl sommar som vinter på gymnastiklektionerna. I skogen intill sportplanen kan man göra små strövtåg samt uppleva årstidsväxlingarna.

Vi vill forma en skolvardag där eleverna är delaktiga. Vi fokuserar på elevens lärande och kreativitet. Genom ett helhetsskapande arbetssätt fördjupar vi oss i olika temaområden på ett mångvetenskapligt sätt. Vår skola strävar till att ge eleven möjlighet att växa och utvecklas. Alla ska vara trygga och känna sig välbemötta.

Från och med hösten 2021 kommer skolan att flytta till nya utrymmen i lärcentret Monikko invid Alberga sportplan.

Här hittar ni mer information om bygget av Monikko:

På Esbo stads sida:

Esbo stad Monikko

och på byggarens sida:

Monikko