Information till hemmen

Skolans dagliga arbetstider

Lektionstider

  • Lektion 1 kl. 08.00 - 08.45
  • Lektion 2 kl. 09.00 - 09.45
  • Lektion 3 kl. 10.00 - 10.45 åk 3-6
  • Lektion 3 kl. 10.00 - 10.45 åk 1-2  (lunch + längre rast)
  • Lektion 4 kl. 11.00 - 11.45 åk 3-6  (lunch + längre rast)
  • Lektion 4 kl. 11.25 - 12.10 åk 1-2
  • Lektion 5 kl. 12.25 - 13.10
  • Lektion 6 kl. 13.15 - 14.00

Lunch + rast kl. 10.45 - 11.25 (åk 1-2)
Lunch + rast kl. 11.45 - 12.25 (åk 3-6)

Skolmåltider

Skolmaten kommer från Postipuunkoulu. Om en elev p.g.a. sjukdom eller av annan orsak inte kan äta all slags mat bör skriftligt meddelas hälsovårdaren och klassläraren. Blanketter för ändamålet finns på stadens hemsida.

Frånvaro

Om eleven stannar hemma från skolan p.g.a. sjukdom måste klasslärare underrättas så fort som möjligt. Gör sjukanmälan via Wilma eller skicka ett meddelande via Wilma till klassläraren. Det går också att ringa och meddela oss på skolans telefonnummer 09 816 27438.

På vårdnadshavarens skriftliga anhållan kan klassläraren bevilja rätt till högst en veckas frånvaro. Rektorn beviljar lov för längre tid. Anhållan kan göras via Wilma.

Påminn era barn att be om läxor före de åker på semester.

Elevförsäkring

I händelse av olycksfall är eleverna försäkrade av Esbo stad. Försäkringsbolaget ersätter kostnaderna för resor, undersökningar och vård som förorsakats av olycksfall i skolan. Glasögon som gått sönder ersätts inte. Försäkringen ersätter avgifter för hälsovårdstjänster inom den offentliga sektorn, som t.ex. hälsovårdscentral, kretssjukhus, centralsjukhus och universitetscentralsjukhus.


Eftermiddagsverksamhet

Eftermiddagsverksamhet ordnas för elever i årskurs ett och två samt för elever som har beslut om särskilt stöd. Verksamheten ordnas både som stadens egen verksamhet och som understödd verksamhet av föreningar och privata producenter. Svenska bildningstjänster koordinerar verksamheten. Om du har frågor, kontakta eftis@esbo.fi eller Svenska bildningstjänsters kundtjänst.

Mera information hittar ni på Esbo stads sida: Bra att veta