Kontaktuppgifter

Maria Laurén-Lindholm
rektor
resurslärare
050 517 1183
fornamn.efternamn@esbo.fi
 

Personal:

Klasslärare:
Anna Rokka-Söderlund
Johanna Lindholm
Fredrik Lindberg
Johanna Myllymäki

Timlärare:
Sofia Wilèn

Skolgångsbiträde:
Victor Spiby
 

Sofia Wilèn
speciallärare

Heidi Storgårds
skolpsykolog

046 877 3275
fornamn.efternamn @esbo.fi

Anette Karlsson 
skolkurator
046 877 2101
fornamn.efternamn @esbo.fi

Teresa Lybeck 
skolhälsovårdare
043 824 8913
fornamn.efternamn@esbo.fi

Yvonne Palin-Vuori 
skolsekreterare 
050 466 2003
förnamn.efternamn@esbo.fi

Eftisledare:
Victor Spiby
044 788 6284

Köket:
Sari Toivola
043 826 9025