Kontaktuppgifter

Maria Laurén-Lindholm
rektor
resurslärare
050 517 1183
fornamn.efternamn@esbo.fi
 

Anna Rokka-Söderlund
klasslärare i åk 1
fornamn.efternamn @esbo.fi

Johanna Lindholm
klasslärare i åk 2
fornamn.efternamn @esbo.fi

Linnea Aganimov
klasslärare i åk 3
fornamn.efternamn @esbo.fi

Fredrik Lindberg
klasslärare i åk 4
fornamn.efternamn @esbo.fi

Johanna Myllymäki
klasslärare i åk 5
fornamn.efternamn@esbo.fi

Johanna Myllymäki
klasslärare i åk 6
fornamn.efternamn@esbo.fi

Madeleine Gustavsson
timlärare

Skolgångsbiträde:
Charlotta Muukkonen
Victor Spiby
Wilma Toivonen


Maria Sandström (måndag och torsdag)
speciallärare
043 824 5979
fornamn.efternamn@esbo.fi

Yvonne Palin-Vuori (onsdag och torsdag)
skolsekreterare 
050 466 2003
förnamn.efternamn@esbo.fi

Elisabeth Dahla (onsdag)
skolpsykolog
046 877 2687
fornamn.efternamn @esbo.fi

Anette Karlsson (tisdag/fredag/enligt överenskommelse)
skolkurator
046 877 2101
fornamn.efternamn @esbo.fi

Teresa Lybeck (varannan fredag, jämna veckor)
skolhälsovårdare
043 824 8913
fornamn.efternamn@esbo.fiEftisledare:
Victor Spiby
044 788 6284

Köket:
Sari Toivola
043 826 9025