Kontaktuppgifter

Maria Laurén-Lindholm
rektor
resurslärare
09 816 50381
fornamn.efternamn@esbo.fi
 

Johanna Lindholm
klasslärare i åk 1
fornamn.efternamn @esbo.fi

Evi Nyholm
klasslärare i åk 2
fornamn.efternamn @esbo.fi

Hanna Westberg
klasslärare i åk 3
fornamn.efternamn @esbo.fi

Fredrik Lindberg
klasslärare i åk 4
fornamn.efternamn @esbo.fi

Madeleine Gustavsson
klasslärare i åk 5
fornamn.efternamn@esbo.fi

Johanna Myllymäki
klasslärare i åk 6
fornamn.efternamn@esbo.fi

Charlotta Muukkonen
Mona Sandell
skolgångsbiträde


Maria Sandström (måndag och torsdag)
speciallärare
043 824 5979
fornamn.efternamn@esbo.fi

Yvonne Palin-Vuori (onsdag och torsdag)
skolsekreterare 
050 466 2003
förnamn.efternamn@esbo.fi

Elisabeth Dahla (onsdag)
skolpsykolog
046 877 3275
fornamn.efternamn @esbo.fi

Maria Työlahti (torsdag)
skolkurator
040 570 6901
fornamn.efternamn @esbo.fi

Teresa Lybeck (fredag)
skolhälsovårdare
043 824 8913
fornamn.efternamn@esbo.fiEftisledare:

044 788 6284

Köket:
Sari Toivola
043 826 9025