Läroplanen

Utbildningsstyrelsen fastställer grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen som utgör en norm för hur undervisning och verksamhet i skolorna ska anordnas. Kommunerna uppgör kommunala läroplaner i enlighet med de nationella grunderna för läroplanen. De svenskspråkiga skolorna i Esbo följer en gemensam läroplan för den grundläggande utbildningen som är fastställd av Svenska dagvårds- och utbildningsnämnden/nämnden Svenska rum. Läroplanen innefattar skolvisa läroplansdelar.
 

En ny läroplan för den grundläggande utbildningen togs i bruk fr.o.m. 1.8.2016.
Timfördelningen hittas även på samma sida.

Läroplan för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo