Direktionen för Boställsskolan

Varje skola i Esbo har en direktion. I direktionens uppgifter betonas att stöda skolan, att upprätthålla ett gott samarbete och att befrämja en trygg inlärningsmiljö.  Direktionen godkänner bl.a. skolans läroplan och läsårsplanen.

I direktionen medverkar elevernas föräldrar, representanter för skolans personal och i skolor med årskurs 7-9 också elever. Direktionen väljs för fyra år åt gången. Direktionens uppgifter och beslutanderätt beskrivs närmare i Esbo stads förvaltningsstadga.

Ledamöter i direktionen


Direktionens sammansättning 2017-2021:

Ordförande
Lars Maura                         
Ersättare
Kenneth Blomqvist

Vice ordförande
Magdalena Lindström
Ersättare
Rikhard Landsdorff

Medlem
Mårten Jakobsson
Ersättare
Yrsa Landsdorff

Personalrepresentant
Anna Rokka-Söderlund
Ersättare
Fredrik Lindberg

Personalrepresentant
Teresa Lybeck
Ersättare
Yvonne Palin-Vuori

Sekreterare
Maria Laurén-Lindholm


Direktionens mötesprotokoll

Direktionen för Boställsskolan 20.9.2017, 2/2017 (pdf, 112 Kt)

Bilaga 1 Läsårsplan 2017-2018 (pdf, 515 Kt)

Direktionen för Boställsskolan 13.02.2018, 1/2018 (pdf, 110 Kt)

Direktionen för Boställsskolan 25.9.2018, 2/2018 (pdf, 111 Kt)

Direktionen för Boställsskolan 02.04.2019, 1/2019 (pdf, 98 Kt)

Direktionen för Boställsskolan 28.05.2019, 2/2019 (pdf, 97 Kt)

Direktionen för Boställsskolan 18.09.2019, 3/2019 (pdf, 102 Kt)

Bilaga 1 Läsårsplan 2019-2020 (pdf, 559 Kt)
Bilaga 2 Plan för jämställdhet och likabehandling (pdf, 104 Kt)
Bilaga 3 Elevvårdsplan (pdf, 174 Kt)

Direktionen för Boställsskolan 04.03.2020, 1/2020 (pdf, 160 Kt)

Bilaga 1 Elevenkät 2019 (pdf, 240 Kt)

Direktionen för Boställsskolan 10.09.2020, 2/2020 (pdf, 153 Kt)
Bilaga 1 Läsårsplan 2020-2021 (pdf, 344 Kt)
Bilaga 2 Elevvårdsplan (pdf, 265 Kt)

Direktionen för Boställsskolan 23.3.2021, 1/2021 (pdf, 106 Kt)