Stöd för eleven

Skolan har ett elevhälsoteam bestående av skolpsykolog, hälsovårdare, speciallärare och rektor. Elevers enskilda ärenden behandlas av klassläraren och de personer i elevhälsoteamet som bör involveras.
Vårdnadshavare får gärna kontakta elevhälsoteamets medlemmar vid behov. Elevhälsoteamet och den övriga personalen i skolan har tystnadsplikt.