Elevhälsoteamet

Teresa Lybeck
skolhälsovårdare
043 824 8913
fornamn.efternamn@esbo.fi

Maria Sandström
speciallärare
043 824 5979
fornamn.efternamn @esbo.fi

Elisabeth Dahla
skolpsykolog
046 877 2687
fornamn.efternamn @esbo.fi

Maria Työlahti
skolkurator
040 570 6901
fornamn.efternamn @esbo.fi

Johanna Lindholm
lärarrepresentant
fornamn.efternamn@esbo.fi

Maria Laurén-Lindholm
rektor
050 517 1183
fornamn.efternamn@esbo.fi