Skolhälsovården

Skolhälsovårdaren följer upp elevens hälsa: den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Eleverna träffar sin skolhälsovårdare årligen.
I hälsogranskningarna ingår bl.a. kontroll av vikt/längd, syn, hörsel, hållning, vid behov vaccinationer. Under granskningarna diskuteras ofta om följande ämnen: skoltrivsel, kost, sömn, vänskapsrelationer, hobbyn, skärmtid etc. Varje elev utvecklas individuellt. På åk 5 diskuteras ofta om puberteten, men ibland diskuterar man om den redan i ett tidigare skede.
På åk 1 och 5 ordnas det en s.k. omfattande hälsogranskning, som utförs av skolläkaren; föräldrarna får gärna delta i granskningen.
Hälsovårdaren träffar blivande ettor redan under sommaren och granskningarna fortsätter under höstterminen.
Det är viktigt att minnas att skolhälsovården inte omfattar egentlig sjukvård; ett sjukt barn skall inte skickas till skolan.
Skolhälsovårdaren tar hand om akuta sjukdomsfall och olyckor, som sker under skoltiden. Kontaktar sedan föräldrarna.
Skolhälsovårdaren jobbar tillsammans med föräldrarna och lärarna. Man kan alltid kontakta skolhälsovårdaren för att diskutera om barnets utveckling, hälsoproblem etc. Familjens välbefinnande/illabefinnande påverkar också barnets hälsa.