Skolkurator

Skolkuratorn arbetar för att främja och utveckla trivsel och trygghet i skolan.
Till skolkuratorns uppgifter hör både arbete med grupper och individuellt elevarbete.
Målet med skolkuratorns arbete är att stödja elevernas skolgång.
Förutom samtal med elever samarbetar kuratorn med hemmen, skolans personal och med myndigheter och instanser utanför skolan. Skolkuratorn hjälper elever och deras familjer då någon form av svårighet uppstår. Skolkuratorn kan kontaktas t.ex. vid svårigheter i kamratrelationerna, mobbning, upprepad eller olovlig frånvaro, förändringar i livssituationen eller annat som påverkar skolgången och skoltrivseln.