Info till hemmen

JANUARI

Torsdag 9.1                                            

KiVa-lektioner kl. 10.50/11.15-13.00

Måndag 13.1                                          

Tjugondag Knut, julen dansas ut

Tisdag 14.1                                            

Topelius uppmärksammas i klasserna/vänklasserna

FEBRUARI

Onsdag 5.2                                             

Runebergsdagen – morgonsamling, åk 6b, kl. 9.05

Fredag 14.2                                            

Vändagen morgonsamling kl. 9.05, KiVa-teamet

KiVa-lektioner kl. 9.50-11.35/12.00

Vecka 8                                                   

Sportlov

Fredag 28.2                                            

Kalevaladagen uppmärksammas i klasserna/vänklasserna                                          

Bedömningssamtalen hålls i februari vecka 5, 6 och 7 före slutet av period 2.

Välkommen till skolan!