Info till hemmen

MARS                                                            

Måndag 16.3                                          

KiVa-lektioner kl. 9.50-11.35/12.00                                

APRIL
 

9-13.4                                                                           

Påsklov (9.4 inarbetad 9.11)

Tisdag 21.4                                            

KiVa-lektioner kl. 10.50/11.15-13.00

Fredag 24.4

Teaterklubben presenterar: "Det mystiska huset" kl. 9.05

Välkommen till skolan!