Info till hemmen

                                  

OKTOBER

Plan- och IP-samtal hålls med de elever och föräldrar som berörs senast inom oktober.

Tisdag 8.10                                            

KiVa-lektioner kl. 9.50-11.35/12.00

Tisdag 8.10                                             

Föräldramöte för blivande ettors föräldrar kl. 18

Torsdag 10.10                                                              

Morgonsamling kl. 9.05

17-18.10                                                 

Höstlov

Torsdag 24.10                                  

FN-dagen uppmärksammas i klasserna

NOVEMBER

Samtal med ettornas vårdnadshavare förs inom november månad

Onsdag 6.11                         

Svenska dagen – morgonsamling, åk 3, kl. 9.05

6-9.11                                   

Tema-dagar kl. 9-13, hantverk

Lördag 9.11                                                         

Arbetslördag & öppet hus kl. 9-13 (ersätter to 9.4)

Föräldraföreningens basar kl. 13-15

Torsdag 14.11                                          

KiVa-lektioner kl. 9.05-10.35

Onsdag 20.11                                                               

Barnkonventionen 30 år – morgonsamling, åk 6, kl. 9.05

Torsdag 28.11                                                              

Huset pyntas inför jul tillsammans med elever i åk 6

Fredag 29.11                                                                

Adventsmorgonsamling, åk 2, kl. 9.05

Betyg i WILMA, period 1 slut

Välkommen till skolan!