Info till hemmen

Personalen vid Finno skola önskar alla en skön och solig sommar!