Direktionen för Finno skola

Varje skola i Esbo har en direktion. I direktionens uppgifter betonas att stöda skolan, att upprätthålla ett gott samarbete och att befrämja en trygg inlärningsmiljö.  Direktionen godkänner bl.a. skolans läroplan och läsårsplanen. I direktionen medverkar elevernas föräldrar, representanter för skolans personal och i skolor med årskurs 7-9 också elever. Direktionen väljs för fyra år åt gången. Direktionens uppgifter och beslutanderätt beskrivs närmare i Esbo stads förvaltningsstadga.

Ledamöter i direktionen 2017-2021

Representanter för vårdnadshavare

Ledamot / Personlig ersättare

Petri Pellonmaa, ordförande / Marcus Tilgmann

Mathias Gustafsson, vice ordförande / Bettina Westergård

Anna Pettersson /  Niclas Westergård

Representanter för personalen

Ledamot / Personlig ersättare

Mikael Granlund  / Pia Norrgård-Sillanpää

Britt-Marie Lemström / Kjell Johansson Ahlbäck

Rektor Camilla Herlin, sekreterare

Direktionens mötesprotokoll