Trivselregler

Finno skolas trivselregler

  1. Jag är artig, hjälpsam och visar hänsyn.

  2. Jag bidrar till arbetsron, lyssnar på andra och väntar på min tur.

  3. Jag använder ett vårdat språk.

  4. Jag tar ansvar för mitt arbete.

  5. Jag är aktsam med naturen och min omgivning.

  6. Jag är ute på rasterna, respekterar andra och följer skolans ordningsregler.

  7. Jag använder telefonen enligt överenskommelse och följer god nätetikett

Observera att det är LAGBROTT

  • att mobba någon (även nätmobbning)

  • att använda våld (såväl psykiskt som fysiskt)

  • att publicera bilder och filmer utan lov av de personer som syns