Skolresor


Skolresekort beviljas elever i årskurs 1-2 i grundskolans lågstadium om skolvägen är
längre än 3 kilometer  och elever i årskurs 3-9 om skolvägen är längre än 5 kilometer.

En förutsättning för beviljande av fri skolskjuts är att eleven går i närskolan (gäller ej småklasselever).

Skolvägen mäts enligt den kortaste gångväg som är tillgänglig året om.
Elevens hemadress = mantalsskrivningsadress.