Direktionen

                Finno skolas direktion 2017-2021

1

Ordinarie medlem

Ersättare

Ordförande

Petri Pellonmaa

Marcus Tilgmann

Vice ordförande

Mathias Gustafsson

Bettina Westergård

2

Anna Pettersson

Niclas Westergård

Personal

Mikael Granlund

Pia Norrgård-Sillanpää

3

Britt-Marie Lemström

Kjell Johansson Ahlbäck

Sekreterare

Camilla Herlin

4