Direktionen

                Finno skolas direktion 2017-2021

1 Ordinarie medlem Ersättare
Ordförande Petri Pellonmaa Marcus Tilgmann
Vice ordförande Mathias Gustafsson Bettina Westergård
2 Anna Pettersson Niclas Westergård
Personal Mikael Granlund Pia Norrgård-Sillanpää
3 Britt-Marie Lemström Kjell Johansson Ahlbäck
Sekreterare Camilla Herlin 4