Eftermiddagsverksamhet

Välkommen till Finno skolas eftis

Som ledare för eftis fungerar skolans egen personal.

Vår målsättning är att varje dag kunna erbjuda barnen i vår skola en meningsfull och trygg eftermiddagsverksamhet. Detta lyckas genom en god växelverkan och ett nära samarbete med hemmen.

Angående fakturor eller ändring av verksamhetstid kontakta eftis@esbo.fi.
Finno skolas eftis är öppet varje dag till klockan 17.00.  

 

Eftis telefon: Eftis telefonnummer: 043 825 9691
Eftispersonal: Niklas Fellman 043 824 9857