Eftermiddagsverksamhet

Välkommen till Finno skolas eftis.
Som ledare för eftis fungerar skolans egen personal.


Vår målsättning är att varje dag kunna erbjuda barnen i vår skola en meningsfull och trygg eftermiddagsverksamhet. Detta lyckas genom en god växelverkan och ett nära samarbete med hemmen.

Angående fakturor eller ändring av verksamhetstid kontakta eftis@esbo.fi.
Finno skolas eftis är öppet varje dag till klockan 17.00.  

 

Eftis telefon: Eftis telefonnummer; 043 825 9691
Eftispersonal: Hilkka Hytönen 043 824 9857
Robert Ahlbäck
Susann Anttila
Jonathan Bagger
Erica Ekström
Niklas Fellman
Ursula Koivikko
Markus Konkari
Marina Konn
Alexandra Nykopp
Ulrika Nyman
Ellen Wikholm