Lärarnas e-post: fornamn.efternamn@esbo.fi

Klasser läsåret 2021-2022


1a Pia Norrgård-Sillanpää

1-2a Jenny Grönholm

2 Anna Lindström

3a Samir Mountassir

3b Heidi Norrman

4a Jannika Kolehmainen

4b Heidi Huhtio

5 Peter Uddström (matematik, historia och religion Camilla Charpentier)

6a Mia Parkkari

6b Pia Uddström