Stöd för eleven

Vår målsättning är att skapa en meningsfull och trygg skolvardag för våra elever. Vi önskar fostra eleverna till toleranta, hänynstagande individer med en sund självkänsla.