Elevvården

I skolan fungerar en elevhälsogrupp som sammankommer vid behov, ca två gånger i
månaden. Gruppen utgör en viktig del av verksamheten.

Elevhälsogruppens arbete består bl.a. av:

  • att stöda trivseln och atmosfären i skolan
  • att stöda arbetsron
  • att stöda enskilda elever och klasser  

Elevhälsogruppen består av:

Skolans rektor: Camila Herlin
Biträdande rektor: Isabelle Larsson-Dahl
Skolpsykolog: Heidi Storgårds

Kurator Sonja: Widenius
Hälsovårdare: Margita Wendell
Speciallärare: Ann-Sofi Bäckström, Maria Portin-Vasara

Talterapeut: Annika Wikholm
Ergoterapeut: Jannica Stigzelius