KiVa skola

Finno skola år sedan hösten 2009 med i KiVa skola programmet. KiVa = Kiusaamisen Vastainen, Kiusaamista Vastustava: mot mobbning KiVa Skola-programmets effekter har forskats vid Åbo universitet (2007-2009). I undersökningen deltog 117 pilotskolor och 117 kontrollskolor från olika delar av Finland. Jämfört med kontrollskolorna var risken att bli mobbad eller mobba andra 30-50% mindre i de skolor som hade använt KiVa Skola-programmet under ett års tid.

Målsättningarna för KiVa skola är:

  • att minska förekomsten av mobbning
  • att förebygga förekomsten av mobbning
  • att minimera mobbningens konsekvenser

Symboler som signalerar KiVa skola

  • affischer på skolans väggar
  • rastvakternas KiVa-reflexvästar signalerar att mobbningen tas på allvar i skolan och att rastvakterna garanterar eleverna trygghet

Länk till KiVa skola sidorna