Hälsovården


Hälovårdare Margita Wendell är anträffbar måndagar, tisdagar och onsdagar.

kl. 8–16 (040 186 3143)

Skolhälsovården utgör en del av elevvården och innebär av hälsocentralen ordnad hälsovårdsservice som är anknuten till skolans program för undervisning och pedagogisk fostran.

Skolhälsovården omfattar inte egentlig sjukvård, men elever som insjuknar akut eller skadar sig i skolan ges första hjälpen. Vid olycksfall, då fortsatt vård behövs, hänvisas eleven till hälsostationen och det är föräldrarna som i första hand har transportansvaret.

Hälsogranskningen omfattar bl.a. vikt, längd, syn och hörsel. Elevens vaccineringar följs upp enligt riksomfattande vaccinationsprogram. Hälsofostran utgör även en del av hälsogranskningen. Elever i klasserna 2 och 8 i grundskolan har möjlighet till läkarundersökning.

Det är önskvärt att föräldrarna kontaktar hälsovårdaren till exempel om:         

  • eleven har någon långvarig sjukdom eller har insjuknat i någon smittosam sjukdom
  • eleven lider av födoämnes- eller annan allergi
  • eleven har varit länge borta från skolan pga sjukdom
  • elevens hälsa har förändrats eller givit anledning till oro
  • det förekommer faktorer som gör livssituationen eller skolgången ansträngande