Arbets- och lovtider

I Karamalmens skola arbetar vi i tre terminer.  

Bedömningssamtal med vårdnadshavarna hålls i samband med att termin 2 avslutas.

Läsåret 2019-2020

Hösttermin: tisdag 13.8.2019-fredag 20.12.2019
Höstlov torsdag 17.10-fredag 18.10.2019

Vårtermin: tisdag 7.1-lördag 30.5.2020
Sportlov måndag 17.2-fredag 21.2.2020

Påsklov: torsdag 9.4.2020 måndag 13.4.2020 

Arbetslördag 23.5.2020

Läsåret 2020–2021

Hösttermin: tisdag 18.8.2020 – tisdag 22.12.2020
Höstlov torsdag 15.10.2020 – fredag 16.10.2020

Vårtermin: torsdag 7.1.2021 – lördag 5.6.2021
Sportlov måndag 22.2.2021 – fredag 26.2.2021

Lektionstider

8.10- 8.55  lektion 1
9.00-9.45 lektion 2
10.00-10.45  lektion 3
10.45-11.00 måltid
11.00-11.45 lektion 4
11.15-12.00  lektion 4
11.45-12.00  måltid
12.25-13.10 lektion 5
13.15-14.00  lektion 6
14.15-15.00 lektion 7

Vid de dagar då eleverna har dubbellektion utan rast de två sista lektionerna slutar de undantagsvis 14.45, allternativt 13.55. Läraren meddelar hemmen ifall hen tar i bruk denna sluttid.