Direktionen för Karamalmens skola

Varje skola i Esbo har en direktion. I direktionens uppgifter betonas att stöda skolan, att upprätthålla ett gott samarbete och att befrämja en trygg inlärningsmiljö.  Direktionen godkänner bl.a. skolans läroplan och läsårsplanen. I direktionen medverkar elevernas föräldrar, representanter för skolans personal och i skolor med årskurs 7-9 också elever. Direktionen väljs för fyra år åt gången. Direktionens uppgifter och beslutanderätt beskrivs närmare i Esbo stads förvaltningsstadga.

Ledamöter i direktionen


Direktionens medlemmar 2017 – 2021

Ordinarie medlem  Ersättare
Katarina Hellstén-Palomäki ordf. Johan Brenner
Tina Enström-Backas viceordf. Jens Mahlberg
Nina Mahlberg Judith Budding
Robert Lindholm Sini Juslin
Joakim Jäntti  Birgitta Bergholm
Annmari Turtiainen Lena Filipsson-Korento
Tomas Jaakkola  personalrepr. Anna Carpelan  personalrepr.
Tony Björk 046 877 1987
sekreterare