Kontaktuppgifter

Rektorn kontaktas helst via e-post medan lärare på skolan är lättast att få tag på via Wilma.

Då du kontaktar skolkurator eller skolpsykolog rekommenderar vi att du gör det per telefon eller e-post, helst inte via WILMA. Om mottagaren inte är anträffbar får du ett meddelande om det, både per telefon och e-post, men på WILMA finns ingen sådan funktion. Detta kan orsaka att meddelandet blir liggande och kontakt inte fås inom de i lagen om elev- och studerandevård 1287/2+13, § 19, utsatta tidsgränserna.

Rektor

Tony Björk

046 8771987

______________

Skolsekreterare

Birgitta Bergholm

09 81644565

______________

Speciallärare

Karin Stara

040 6368558

______________

Skolpsykolog - på plats tisdag, onsdag och torsdag

Julia Nummenmaa

040 6368038

______________

Skolpsykolog

Joakim Jäntti

050 4683410

______________

Skolhälosvårdare - på plats måndag och tisdag

Lotta Sundqvist

040 6394247

______________

Skolkurator 

Anette Karlsson

______________

Ansvarig eftisledare

Jaana Ölander

043 8266480

______________

Lärarrum

040 1903487

______________

E-post

fornamn.efternamn@esbo.fi